سورینام آمریکای لاتین
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... Wayana


کلام زندگی
 35 دقيقة
 منابع دیگر:
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing