The Americas Suriname
Maligayang pagbati! Ang inyong mapapakinggan ay ilan sa mga pinakamahahalagang salita na iyong maririnig. Ito ay Mabuting Balita para sa bawat isa.

Mga Palatuntunan sa Wayana


Salita ng Buhay
 35 minuto
 Iba pang mapagkukunan:
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing