ทวีปอเมริกา ประเทศบราซิล
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Marubo


พระคำแห่งชีวิต 1
 58 นาที
พระคำแห่งชีวิต 2
 58 นาที
พระคำแห่งชีวิต 3
 45 นาที
John
 303 นาที