ทวีปอเมริกา ประเทศบราซิล
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Pacaas Novos


Ka piyém xine payakom Iriyam, pain payaxi
 91 นาที
พระคำแห่งชีวิต
 35 นาที
Stories from Daniel
 34 นาที