ทวีปอเมริกา ประเทศบราซิล
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Satere


พระคำแห่งชีวิต
 21 นาที
God Speaks and Songs
 20 นาที
เพลง 1
 55 นาที
เพลง 2
 55 นาที