ทวีปอเมริกา ประเทศบราซิล
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Satere


God Speaks and Songs
 20 นาที
Sehay "Ko'i" Ihaigte Rakat
 21 นาที
Wepy Hap Ko'i Typy
 55 นาที
Wepy Hap Ko'i Wentup
 55 นาที