ทวีปอเมริกา ประเทศโคลอมเบีย
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Wayuunaiki


ข่าวประเสริฐ
 73 นาที
เริ่มต้นกับพระเจ้า
 48 นาที
๒ ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
 59 นาที
๓ พระเจ้าช่วยให้เรามีชัย
 51 นาที
๔ ผู้ที่รับใช้พระเจ้า
 50 นาที
๕ การพิจารณาเพื่อพระเจ้า
 51 นาที
๖ พระเยซู - พระผู้สอน และ พระผู้รักษา
 41 นาที
พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
 40 นาที
๘ การกระทำของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 41 นาที
พระคำแห่งชีวิต 1
 36 นาที
พระคำแห่งชีวิต 2
 7 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Scripture Earth
Scripture Earth