หมู่เกาะทางแปซิฟิก ประเทศปาปัวนิวกีนี
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Ubir


ข่าวประเสริฐ
 46 นาที
เริ่มต้นกับพระเจ้า
 27 นาที
๒ ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
 32 นาที
๓ พระเจ้าช่วยให้เรามีชัย
 30 นาที
๔ ผู้ที่รับใช้พระเจ้า
 34 นาที
๕ การพิจารณาเพื่อพระเจ้า
 29 นาที
๖ พระเยซู - พระผู้สอน และ พระผู้รักษา
 27 นาที
พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
 32 นาที
๘ การกระทำของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 32 นาที
พระคำแห่งชีวิต
 44 นาที
Bible Stories
 125 นาที
Genesis
 341 นาที