آمریکای شمالی و جنوبی مکزیکو
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... Tzotzil: San Andres Larrainzar


کلام زندگی 1
 36 دقیقه
کلام زندگی 2
 21 دقیقه
کلام زندگی 3
 29 دقیقه