အမေရိကတိုက် မက္ကစီကိုနိုင်ငံ
ဟယ်လို၊ ကြိုဆိုပါတယ်။ သင်ကြားရတော့မယ့်အရာတွေဟာ သင်ကြားသိရမည့် အရေးကြီးဆုံးသော စကားလုံးများ ဖြစ်တယ်။ ထိုအရာဟာ လူတိုင်းအတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။

ဘာသာစကားဖြင့် အစီအစဉ်များ Tzotzil: San Andres Larrainzar


ဘဝနှင့်ဆိုင်သော နုတ်ကပတ်တော် 1
 36 မိနစ်
ဘဝနှင့်ဆိုင်သော နုတ်ကပတ်တော် 2
 21 မိနစ်
ဘဝနှင့်ဆိုင်သော နုတ်ကပတ်တော် 3
 29 မိနစ်