ทวีปอเมริกา ประเทศเม็กซีโก
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Tzotzil: San Andres Larrainzar


พระคำแห่งชีวิต 1
 36 นาที
พระคำแห่งชีวิต 2
 21 นาที
พระคำแห่งชีวิต 3
 29 นาที