Asya India
Maligayang pagbati! Ang inyong mapapakinggan ay ilan sa mga pinakamahahalagang salita na iyong maririnig. Ito ay Mabuting Balita para sa bawat isa.

Manipuri Lupon ng mga Wika

Meitei: Pan-gal
Bishnupria: Manipuri
Mahato


Mga Palatuntunan sa Manipuri


Mabuting Balita
 58 minuto
Salita ng Buhay
 58 minuto
Salita ng Buhay 3
 35 minuto