หมู่เกาะทางแปซิฟิก ประเทศปาปัวนิวกีนี Guhu-Samane
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Bia Ge


พระคำแห่งชีวิต
 24 นาที