Châu Đại Dương Papua New Guinea Guhu-Samane
Xin chào! Chào mừng bạn. Những gì bạn sẽ lắng nghe sau đây là những lời quan trọng nhất. Nó là tin lành cho tất cả mọi người.

Chương trinh bằng Bia Ge


Lời sự sống
 24 phút