Asya Nepal
Maligayang pagbati! Ang inyong mapapakinggan ay ilan sa mga pinakamahahalagang salita na iyong maririnig. Ito ay Mabuting Balita para sa bawat isa.

Limbu Lupon ng mga Wika

Limbu: Chhatthare
Limbu: Panthare
Limbu: Phedappe


Mga Palatuntunan sa Limbu


Salita ng Buhay 1
 48 minuto
Salita ng Buhay 2
 37 minuto
Mga Awit
 28 minuto
The Life of Moses
 41 minuto
Lukas
 215 minuto
 Iba pang mapagkukunan:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Scripture Earth
Scripture Earth