ทวีปเอเซีย ประเทศเนปาล
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

Limbu กลุ่มภาษา

Limbu: Chhatthare
Limbu: Panthare
Limbu: Phedappe


รายการในภาษา Limbu


พระคำแห่งชีวิต 1
 48 นาที
พระคำแห่งชีวิต 2
 37 นาที
เพลง
 28 นาที
The Life of Moses
 41 นาที
ลูกา
 215 นาที