سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

Bafut خانواده زبانی

Bazi
Bafut: Buwi


برنامه‌ها به زبان ... Bafut


خبر خوش
مدت زمان
 50 دقیقه
کلام زندگی
مدت زمان
 7 دقیقه
کلام زندگی w/ BAFUT
مدت زمان
 21 دقیقه
 منابع دیگر:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing