ನಮಸ್ಕಾರ! ಸ್ವಾಗತ. ನೀವು ಕೇಳಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ನೀವು ಕೇಳುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪದಗಳಾಗಿವೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ.

Bafut ಭಾಷಾ ಗುಂಪು

Bazi
Bafut: Buwi


Bafut ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು


ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ
ಅವಧಿ
 50 ನಿಮಿಷ
ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್
ಅವಧಿ
 7 ನಿಮಿಷ
ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ w/ BAFUT
ಅವಧಿ
 21 ನಿಮಿಷ
 ಇತರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing