ဟယ်လို၊ ကြိုဆိုပါတယ်။ သင်ကြားရတော့မယ့်အရာတွေဟာ သင်ကြားသိရမည့် အရေးကြီးဆုံးသော စကားလုံးများ ဖြစ်တယ်။ ထိုအရာဟာ လူတိုင်းအတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။

Bafut ဘာသာစကား အုပ်စု

Bazi
Bafut: Buwi


ဘာသာစကားဖြင့် အစီအစဉ်များ Bafut


သတင်းကောင်း
ကြာမြင့်ချိန်
 50 မိနစ်
ဘဝနှင့်ဆိုင်သော နုတ်ကပတ်တော်
ကြာမြင့်ချိန်
 7 မိနစ်
ဘဝနှင့်ဆိုင်သော နုတ်ကပတ်တော် w/ BAFUT
ကြာမြင့်ချိန်
 21 မိနစ်
 အခြားမှီငြိမ်းစရာများ၊ အမှီအငြမ်းမျာ:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing