नमस्ते! स्वागत छ। तपाई सबैभन्दा महत्वपुर्ण वचनहरु सुन्न जादै हुनुहुन्छ । यो सबैको लागि अशल खबर हो ।

Bafut भाषा समूह

Bazi
Bafut: Buwi


Bafut मा कार्यक्रमहरू


खुसीको खबर
अवधि
 50 मिनेट
जीवनका शब्दहरू
अवधि
 7 मिनेट
जीवनका शब्दहरू w/ BAFUT
अवधि
 21 मिनेट
 अन्य स्रोतहरू:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing