สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

Bafut กลุ่มภาษา

Bazi
Bafut: Buwi


รายการในภาษา Bafut


ข่าวประเสริฐ
ความยาว
 50 นาที
พระคำแห่งชีวิต
ความยาว
 7 นาที
พระคำแห่งชีวิต w/ BAFUT
ความยาว
 21 นาที
 สื่ออื่นๆ:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing