ทวีปเอเซีย ประเทศฟิลิปปินส์
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Taw Sug


ข่าวประเสริฐ
 52 นาที
พระคำแห่งชีวิต 1
 43 นาที
พระคำแห่งชีวิต 2
 49 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project