آفریقا کامرون Meta'
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... Meta: Moghamo


خبر خوش
 47 دقیقه
کلام زندگی w/ MENEMO
 20 دقیقه
کلام زندگی w/ MOGHANO
 10 دقیقه