အာဖရိကတိုက် ကင်မရွန်းနိုင်ငံ Meta'
ဟယ်လို၊ ကြိုဆိုပါတယ်။ သင်ကြားရတော့မယ့်အရာတွေဟာ သင်ကြားသိရမည့် အရေးကြီးဆုံးသော စကားလုံးများ ဖြစ်တယ်။ ထိုအရာဟာ လူတိုင်းအတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။

ဘာသာစကားဖြင့် အစီအစဉ်များ Meta: Moghamo


သတင်းကောင်း
 47 မိနစ်
ဘဝနှင့်ဆိုင်သော နုတ်ကပတ်တော် w/ MENEMO
 20 မိနစ်
ဘဝနှင့်ဆိုင်သော နုတ်ကပတ်တော် w/ MOGHANO
 10 မိနစ်