ทวีปแอฟริกา ประเทศแคเมอรูน Meta'
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Meta: Moghamo


ข่าวประเสริฐ
 47 นาที
พระคำแห่งชีวิต w/ MENEMO
 20 นาที
พระคำแห่งชีวิต w/ MOGHANO
 10 นาที