अफ्रिका नाइजेरिया
नमस्ते! स्वागत छ। तपाई सबैभन्दा महत्वपुर्ण वचनहरु सुन्न जादै हुनुहुन्छ । यो सबैको लागि अशल खबर हो ।

Dikaka भाषा समूह

Dikaka: Bwilim


Dikaka मा कार्यक्रमहरू


जीवनका शब्दहरू w/ CHAM: Nigeria
 48 मिनेट
Words of Life
 58 मिनेट