Afrika Nigeria
Habari! Karibu. Unachokaribia kusikia ni baadhi ya maneno muhimu sana utakayowahi kusikia. Ni habari njema kwa kila mtu.

Dikaka Kikundi cha Lugha

Dikaka: Bwilim


Programu katika Dikaka


Maneno ya Maisha w/ CHAM: Nigeria
 48 min
Words of Life
 58 min