ทวีปแอฟริกา ประเทศไนจีเรีย
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

Dikaka กลุ่มภาษา

Dikaka: Bwilim


รายการในภาษา Dikaka


พระคำแห่งชีวิต w/ CHAM: Nigeria
 48 นาที
Words of Life
 58 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project