Châu Phi Nigeria
Xin chào! Chào mừng bạn. Những gì bạn sẽ lắng nghe sau đây là những lời quan trọng nhất. Nó là tin lành cho tất cả mọi người.

Dikaka nhóm ngôn ngữ

Dikaka: Bwilim


Chương trinh bằng Dikaka


Lời sự sống w/ CHAM: Nigeria
 48 phút
Words of Life
 58 phút
 Các nguồn khác:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project