ทวีปอเมริกา ประเทศเม็กซีโก
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

Zacatepec Group กลุ่มภาษา

Mixe: Puzmetcan


รายการในภาษา Zacatepec Group


พระคำแห่งชีวิต w/ MIXE: Alta
 59 นาที
พระคำแห่งชีวิต w/ TEPANTLALI, PUXMETECON
 58 นาที
 สื่ออื่นๆ:
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Scripture Earth
Scripture Earth