ทวีปแอฟริกา ประเทศแอฟริกาใต้
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Xhosa


ข่าวประเสริฐ
 40 นาที
ชีวิตของพระคริสต์
 200 นาที
พระคำแห่งชีวิต
 46 นาที
พระคำแห่งชีวิต for Children
 23 นาที
เพลง by Newborn Gospel Choir w/ Sesotho
 51 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
NetHymnal
NetHymnal