Africa Timog ng Africa
Maligayang pagbati! Ang inyong mapapakinggan ay ilan sa mga pinakamahahalagang salita na iyong maririnig. Ito ay Mabuting Balita para sa bawat isa.

Mga Palatuntunan sa Xhosa


Mabuting Balita
 40 minuto
Ang Buhay na Kristo
 200 minuto
Salita ng Buhay
 46 minuto
Salita ng Buhay for Children
 23 minuto
Mga Awit by Newborn Gospel Choir w/ Sesotho
 51 minuto