کامرون آفریقا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

Kwondja خانواده زبانی

Ngang
Kwanja: Sundani


برنامه‌ها به زبان ... Kwondja


کلام زندگی
 27 دقيقة
 منابع دیگر:
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing