ทวีปอเมริกา ประเทศเม็กซีโก Zapoteco del Rincon
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Zapotec, Rincon: Yagallo


พระคำแห่งชีวิต
 57 นาที