مکزیکو آمریکای شمالی و جنوبی
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

Tepeuxila Cuicatec خانواده زبانی

Cuicatec: Papalo


برنامه‌ها به زبان ... Tepeuxila Cuicatec


کلام زندگی
 44 دقیقه