ทวีปอเมริกา ประเทศเม็กซีโก
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

Tepeuxila Cuicatec กลุ่มภาษา

Cuicatec: Papalo


รายการในภาษา Tepeuxila Cuicatec


พระคำแห่งชีวิต
 44 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Scripture Earth
Scripture Earth