غنا آفریقا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... Krachi


خبر خوش
 41 دقيقة
۱ شروع با خداوند
 29 دقيقة
۲ مردان نیرمند خداوند
 28 دقيقة
۳ پیروزی به واسطهٔ خداوند
 33 دقيقة
۴ خدمتگزاران خداوند
 32 دقيقة
۵ در محکمه بخاطر خداوند
 39 دقيقة
۶ عیسی مسیح- معلم و شفا دهنده
 33 دقيقة
۷ عیسی مسیح- سرور و نجات دهنده
 29 دقيقة
۸ اعمال روح القدس
 28 دقيقة
کلام زندگی 1
 27 دقيقة
کلام زندگی 2
 55 دقيقة
 منابع دیگر:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project