Eyuropa Italya
Maligayang pagbati! Ang inyong mapapakinggan ay ilan sa mga pinakamahahalagang salita na iyong maririnig. Ito ay Mabuting Balita para sa bawat isa.

Italian Lupon ng mga Wika

Italian: Cicolano-Reatino-Aquilano


Mga Palatuntunan sa Italian


Mabuting Balita^
 29 minuto
Larawan ni Hesus
 71 minuto
Salita ng Buhay
 58 minuto
Mga Awit by Danielle Harman
 87 minuto
Patotoo of Ornella Vanoni
 58 minuto
 Iba pang mapagkukunan:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
NetHymnal
NetHymnal
Audio Treasure
Audio Treasure
Talking Bibles
Talking Bibles
Who Is God?
Who Is God?
God's Story
God's Story
Thru The Bible
Thru The Bible
Wordproject
Wordproject
The Lumo Project
The Lumo Project