หมู่เกาะทางแปซิฟิก ประเทศปาปัวนิวกีนี Sinaugoro
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Baravaia & Babakarupu


พระคำแห่งชีวิต
 21 นาที