ทวีปแอฟริกา มาลี
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Songhai, Gao


ข่าวประเสริฐ
 73 นาที
เริ่มต้นกับพระเจ้า
 48 นาที
๒ ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
 53 นาที
๓ พระเจ้าช่วยให้เรามีชัย
 27 นาที
๕ การพิจารณาเพื่อพระเจ้า
 31 นาที
๘ การกระทำของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 43 นาที
พระคำแห่งชีวิต
 41 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project