مالی آفریقا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... Songhai, Gao


خبر خوش
 73 دقيقة
۱ شروع با خداوند
 48 دقيقة
۲ مردان نیرمند خداوند
 53 دقيقة
۳ پیروزی به واسطهٔ خداوند
 27 دقيقة
۵ در محکمه بخاطر خداوند
 31 دقيقة
۸ اعمال روح القدس
 43 دقيقة
کلام زندگی
 41 دقيقة
 منابع دیگر:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project