အာဖရိကတိုက် အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံ Dime
ဟယ်လို၊ ကြိုဆိုပါတယ်။ သင်ကြားရတော့မယ့်အရာတွေဟာ သင်ကြားသိရမည့် အရေးကြီးဆုံးသော စကားလုံးများ ဖြစ်တယ်။ ထိုအရာဟာ လူတိုင်းအတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။

ဘာသာစကားဖြင့် အစီအစဉ်များ Deme


ဘဝနှင့်ဆိုင်သော နုတ်ကပတ်တော် w/ AMHARIC song
 22 မိနစ်