ဟယ်လို၊ ကြိုဆိုပါတယ်။ သင်ကြားရတော့မယ့်အရာတွေဟာ သင်ကြားသိရမည့် အရေးကြီးဆုံးသော စကားလုံးများ ဖြစ်တယ်။ ထိုအရာဟာ လူတိုင်းအတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။
ဝမ်းနည်းပါသည်၊ ဘာသာစကား #3174 တွင် အွန်လိုင်းပရိုဂရမ်များကို လောလောဆယ် မရရှိနိုင်ပါ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက GRN နှင့်ဆိုင်သော သတင်းအချက်အလက် ကို သွားပါ။