Xin chào! Chào mừng bạn. Những gì bạn sẽ lắng nghe sau đây là những lời quan trọng nhất. Nó là tin lành cho tất cả mọi người.
Xin lỗi, hiện thời chưa có chương trình trực tuyến nào ngôn ngữ #3174. Nếu cần thêm thông tin, vui lòng truy cập Trang web của GRN.