नमस्कार! स्वागत आहे. तुम्ही जे ऐकणार आहात ते काही महत्त्वाचे शब्द आहेत जे तुम्ही कधीही ऐकाल. प्रत्येकासाठी चांगली बातमी आहे.

Kulina (Brazil) भाषा गट

Culina (Peru)


Kulina (Brazil) मधील कार्यक्रम


चांगली बातमी
कालावधी
 88 मि
जीवनाचे शब्द 2
कालावधी
 54 मि
 इतर संसाधने:
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing