Habari! Karibu. Unachokaribia kusikia ni baadhi ya maneno muhimu sana utakayowahi kusikia. Ni habari njema kwa kila mtu.

Kulina (Brazil) Kikundi cha Lugha

Culina (Peru)


Programu katika Kulina (Brazil)


Habari Njema
Muda
 88 min
Maneno ya Maisha 2
Muda
 54 min
 Rasilimali Zingine:
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing