หมู่เกาะทางแปซิฟิก เกาะโซโลมอน
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Pijin


ข่าวประเสริฐ
 43 นาที
เริ่มต้นกับพระเจ้า
 34 นาที
๒ ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
 35 นาที
๓ พระเจ้าช่วยให้เรามีชัย
 30 นาที
๔ ผู้ที่รับใช้พระเจ้า
 34 นาที
๕ การพิจารณาเพื่อพระเจ้า
 34 นาที
๖ พระเยซู - พระผู้สอน และ พระผู้รักษา
 32 นาที
พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
 33 นาที
๘ การกระทำของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 30 นาที
The บทเรียนชีวิตของพระคริสต์ 6,7,11
 56 นาที
เพลง
 41 นาที
Fasubu Pan Pipe Band
 38 นาที
Christian Family
 32 นาที
Plande Moa Long Olketa Woman Blong God 1
 37 นาที
Plande Moa Long Olketa Woman Blong God 2
 23 นาที
Plande Moa Long Olketa Woman Blong God 3
 26 นาที
Plande Moa Long Olketa Woman Blong God 5
 19 นาที
Save Long Bible Blong You - Elaesa Stadi
 139 นาที
Save Long Bible Blong You - Galesia Stadi
 132 นาที
Save Long Bible Blong You - Mak Stadi 1
 13 นาที
Save Long Bible Blong You - Mak Stadi 2
 15 นาที
Save Long Bible Blong You - Mak Stadi 3
 16 นาที
Save Long Bible Blong You - Mak Stadi 4
 19 นาที
Save Long Bible Blong You - Mak Stadi 5
 17 นาที
Save Long Bible Blong You - Mak Stadi 6
 24 นาที
Save Long Bible Blong You - Mak Stadi 7
 21 นาที
Save Long Bible Blong You - Mak Stadi 8
 17 นาที
Save Long Bible Blong You - Mak Stadi 9
 16 นาที
Save Long Bible Blong You - Rut Stadi 1
 15 นาที
Save Long Bible Blong You - Rut Stadi 2
 15 นาที
Save Long Bible Blong You - Rut Stadi 3
 20 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing