Osyaniya Solomon Islands
Maligayang pagbati! Ang inyong mapapakinggan ay ilan sa mga pinakamahahalagang salita na iyong maririnig. Ito ay Mabuting Balita para sa bawat isa.

Mga Palatuntunan sa Pijin


Mabuting Balita
 43 minuto
LLL 1 Ang Pasimula sa DIYOS
 34 minuto
LLL 2 Mga Makapangyarihan Lalaki ng DIYOS
 35 minuto
LLL 3 Tagumpay sa pamamagitan ng DIYOS
 30 minuto
LLL 4 Mga Lingkod ng DIYOS
 34 minuto
LLL 5 Dumadaan sa Pagsubok para sa DIYOS
 34 minuto
LLL 6 HESUS - Guro & Manggagamot
 32 minuto
LLL 7 HESUS - Panginoon & Tagapagligtas
 33 minuto
LLL 8 Mga Gawa ng BANAL na ESPIRITU
 30 minuto
The Mga Aralin sa Buhay na Kristo 6,7,11
 56 minuto
Fasubu Pan Pipe Band
 38 minuto
Mga Awit
 41 minuto
Christian Family
 32 minuto
Plande Moa Long Olketa Woman Blong God 1
 37 minuto
Plande Moa Long Olketa Woman Blong God 2
 23 minuto
Plande Moa Long Olketa Woman Blong God 3
 26 minuto
Plande Moa Long Olketa Woman Blong God 5
 19 minuto
Save Long Bible Blong You - Elaesa Stadi
 139 minuto
Save Long Bible Blong You - Galesia Stadi
 132 minuto
Save Long Bible Blong You - Mak Stadi 1
 13 minuto
Save Long Bible Blong You - Mak Stadi 2
 15 minuto
Save Long Bible Blong You - Mak Stadi 3
 16 minuto
Save Long Bible Blong You - Mak Stadi 4
 19 minuto
Save Long Bible Blong You - Mak Stadi 5
 17 minuto
Save Long Bible Blong You - Mak Stadi 6
 24 minuto
Save Long Bible Blong You - Mak Stadi 7
 21 minuto
Save Long Bible Blong You - Mak Stadi 8
 17 minuto
Save Long Bible Blong You - Mak Stadi 9
 16 minuto
Save Long Bible Blong You - Rut Stadi 1
 15 minuto
Save Long Bible Blong You - Rut Stadi 2
 15 minuto
Save Long Bible Blong You - Rut Stadi 3
 20 minuto
 Iba pang mapagkukunan:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing