ทวีปอเมริกา ประเทศโคลอมเบีย
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Andoque


พระคำแห่งชีวิต
 13 นาที