استرالیا اقیانوسیه
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... Kuku-Yalanji


کلام زندگی 1
 42 دقیقه
کلام زندگی 2
 27 دقیقه
آواز‌ها
 5 دقیقه
آواز‌ها Across Our Land
 58 دقیقه
We Are One
 79 دقیقه